Tytuł Projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej firmy „INTER_STYL” Tomasz Durbas poprzez modernizację budynku produkcyjno-biurowego w Żegocinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele Projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-biurowego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko.

Zakres rzeczowy Projektu:

 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja przegrody: Stropodach niewentylowany
 • Modernizacja przegrody: Stropodach część główna
 • Modernizacja przegrody: Strop do strychu
 • Modernizacja przegrody: Ściana zewnętrzna
 • Modernizacja przegrody: Brama zewnętrzna
 • Modernizacja przegrody: Drzwi zewnętrzne
 • Modernizacja przegrody: Okna zewnętrzne
 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja systemu grzewczego
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej

Planowane efekty:

_ zwiększenia efektywności energetycznej w budynku produkcyjno-biurowym i

_ zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza,

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 941 355,80 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 610 761.49 zł